Saratov JOURNAL of Medical and Scientific Research

The effectiveness of magnetic resonance angiography to cerebrovascular violations

Year: 2012, volume 8 Issue: №2 Pages: 440-442
Heading: Neurology Article type: Short message
Authors: Ilyasova E.B., Chekhonatskaya M.L., Chekhonatsky A.A., Priezshzeva V.N., Kochanov S.V., Hmara T.G., Kondrateva O. A., Zuev V.V., Nikol`skiy Yu.E., Isaeva T.M.
Organization: Saratov State Medical University
Summary:

Provides information about magnetic resonance angiography in diagnosis of cerebral vascular disorders. Refects the effectiveness of magnetic resonance angiography in identifying this pathology.

Keywords: -
AttachmentSize
201202_440-442.pdf268.63 KB

No votes yet